Hải Sản Toàn Quốc Group

0789226379
vi
logo
CUA CỐM (cua 2 da)
Thêm vào giỏ hàng
700.000đ/Kg 600.000đ/Kg
CUA GẠCH 2-3 con/Kg
Thêm vào giỏ hàng
620.000đ/Kg 500.000đ/Kg
CUA GẠCH 4 con/Kg
Thêm vào giỏ hàng
550.000đ/Kg 440.000đ/Kg
CUA THỊT 2 con/Kg
Thêm vào giỏ hàng
550.000đ/Kg 440.000đ/Kg
CUA THỊT 3 con/Kg:
Thêm vào giỏ hàng
420.000đ/Kg 350.000đ/Kg
CUA THỊT 4 con/kg
Thêm vào giỏ hàng
370.000đ/Kg 300.000đ/Kg
CUA THỊT 5-6 con/kg (bán con)
Thêm vào giỏ hàng
300.000đ/Kg 220.000đ/Kg
Copyright © 2022. All Rights Reserved. Thiết kế website bởi webmoi.vn
liên hệ nhập sỉ
Liên hệ nhập sỉ