Menu cửa hàng hải sản


TênGiá bán mang về Giá ăn tại Nhà hàng
Cá song đỏ1,450,0001,700,000
Cá song đen, mú320,000490,000
Cá mú chân châu340,000550,000
Cá mặt quỷ1,100,0001,350,000
Cá bò da giáp650,000850,000
Cá chình biển 320,000490,000
Cá mú nghệ 450,000690,000
Cá bớp300,00039,000/bát
Cá tầm 230,000390,000
Cá thu câu( khúc)300,000 
Cá thu câu(con)250,000450,000
Cá lăng biển hồ 550,000650,000
Cá đù 200,000320,000
Cá dứa 600,000700,000
Cá Shihanuk550,000650,000
Cá lăng đỏ 230,000380,000
Cá kèo 220,000370,000
Cá lăng đen 90,000240,000
Cá chình suối460,000590,000
Mực trứng220,000370,000
Mực một nắng 350,000450,000
Mực khô80,000/con120,000/c
Mực xôi320,000450,000
Muc ong220,000370,000
Sò huyết170,000270,000
Ngao trắng20,00070,000
Ngao Vàng150,000250,000
Ngao hoa 170,000270,000
Thưng 220,000320,000
Hàu sữa45,000/1kg 
Chim biển299,000460,000
Hàu sữa gỏi 15.000/con
Hàu sữa nướng 18.000/con
hàu pho mai bỏ lò 25,000/con
Tôm hùm bông1,72,990,0003,590,000