Dịch vụ từ trái tim

nhà hàng hải sản

Phương châm phục vụ: 3X – 3T – 3K

 

 


3X

  • Xin chào
  • Xin phép
  • Xin cảm ơn

3T

  • Tươi cười
  • Trung thực
  • Tận tâm

3K

  • Không nài ép
  • Không lừa dối
  • Không tranh cãi với khách